Strona główna

120 675, 52 PLN

Wysokość przyznanego dofinansowania

2 lata

Ramy czasowe projektu

11 nauczycieli

Uczestnicy projektu