Opis Projektu

Projekt „Międzynarodowa wymiana doświadczeń kadry edukacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie drogą do sukcesu uczniów” został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Wysokość przyznanego dofinansowania: 120 675, 52 PLN
 2. Ramy czasowe projektu: 2014-12- 31 – 2016-12- 30
 3. Najważniejsze cele projektu:
  • Podniesienie jakości pracy szkoły na rzecz uczniów poprzez poznanie przez nauczycieli nowych metod nauczania i narzędzi pracy oraz stosowanie ich w codziennej praktyce.
  • Doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli.
  • Pogłębienie i rozszerzenie współpracy międzynarodowej oraz wymiana doświadczeń z nauczycielami krajów europejskich.
  • Podniesienie kwalifikacji nauczycieli w celu poszerzenia oferty edukacyjnej o nauczanie dwujęzyczne oraz nauczanie języka włoskiego, hiszpańskiego w ramach dodatkowych zajęć.
  • Poznanie przez nauczycieli nowych sposobów wdrażania rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia oraz zastosowania ICT jako narzędzia w procesie zdobywania wiedzy z różnych obszarów i jej przekazywania.
  • Podniesienie świadomości na temat różnorodności kulturowej krajów europejskich.
  • Obserwacja i wymiana doświadczeń w zakresie umiejętności zarządzania w celu podniesienia kompetencji kadry kierowniczej szkoły.
 4. Uczestnicy projektu: nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie (11 nauczycieli takich przedmiotów jak: język angielski, niemiecki, matematyka, chemia, wychowanie fizyczne).
 5. Podejmowane działania w ramach projektu:
  • przygotowanie kulturowo – językowe dla uczestników projektu
  • kursy językowo – metodyczne w Wielkiej Brytanii, Irlandii
  • kurs językowo – metodyczny w Austrii
  • kursy językowe w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech
  • kursy metodyczne w Wielkiej Brytanii, Irlandii
 6. Spodziewane rezultaty projektu:
  • Wdrożenie rozwiązań z wizytowanej za granicą instytucji do swojej placówki.
  • Nabycie nowych umiejętności i wprowadzenie nauczania dwujęzycznego.
  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych.
  • Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji w trakcie wymiany doświadczeń.
  • Wzrost świadomości społeczno-kulturowej wśród nauczycieli i uczniów.
  • Zdobycie doświadczenia w realizacji projektów ponadnarodowych.
 7. Koordynatorzy projektu: Katarzyna Bojke, Anna Łyczkowska
 8. Nadzór projektu: Dyrektor Szkoły Bożena Conradi, pełnomocnik Starosty Wejherowskiego
 9. Nadzór finansowy: Joanna Kojder