Anna Kamińska – nauczyciel języka angielskiego

Anna Kamińska – nauczyciel języka angielskiego
Termin: 7-21 czerwca 2015 roku    
Rodzaj szkolenia: kurs języka hiszpańskiego
Miejsce: don Quijote Spanish Language School, Hiszpania

OPIS KURSU:

Od 7 do 21 czerwca 2015 r. brałam udział w kursie języka hiszpańskiego organizowanym przez don Quijote Spanish Language School. Zajęcia odbywały się w Barcelonie w grupach 5-8 osobowych, w których skład wchodziły osoby z różnych krajów (np. z Niemiec, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Kanady, Chin i Brazylii). Po napisaniu testu pozycjonującego przydzielono nas do grup zgodnie z uzyskanymi wynikami.

Podczas pobytu w Barcelonie mieszkałam w akademiku razem z innymi osobami uczęszczającymi na zajęcia językowe. Atutem tego miejsca była dobra lokalizacja: nieduża odległość od szkoły i centrum miasta.

Kurs, na który się zdecydowałam, był bardzo intensywny (35 godz. dydaktycznych w tygodniu). Zajęcia zaczynały się codziennie o 9.00, a kończyły o 17.00. Rano pracowaliśmy w grupach nad poszerzeniem wiedzy z zakresu leksyki i gramatyki języka hiszpańskiego, a później braliśmy udział w wykładach dotyczących kultury, historii Hiszpanii i Katalonii oraz gramatyki historycznej języka hiszpańskiego. Po południu odbywały się zajęcia konwersacyjne w mniejszych i bardziej kameralnych grupach. Wieczory i weekendy wykorzystałam na zwiedzanie Barcelony i jej licznych muzeów i zabytków.

UWAGI I FERLEKSJE:

Moim zdaniem tego typu kursy są bardzo pożyteczne. Pozwalają na rozwój osobisty i zawodowy oraz poszerzają horyzonty umożliwiając nawiązanie nowych kontaktów z ludźmi z całego świata. Ogólnie oceniam mój pobyt w Barcelonie jako niezwykle owocny. Nie tylko miałam okazję podnieść swoje kompetencje językowe, ale także pogłębić swoją wiedzę na temat Barcelony i okolic.

Dzięki udziałowi w mobilności moje kompetencje w zakresie języka hiszpańskiego uległy znacznej poprawie. W przyszłości szkoła będzie w stanie poszerzyć swoją ofertę edukacyjną o zajęcia z tego języka. Ponadto, znajomości zawarte z ludźmi z całego świata wzbogaciły mnie o szereg nowych doświadczeń. Szkoła zyskała nauczyciela, który jest świadomy potrzeb edukacyjnych swoich uczniów i potrafi je spełniać. Mam nadzieję, że dzięki moim doświadczeniom zdobytym w trakcie mobilności pozostali nauczyciele z entuzjazmem wezmą udział w podobnym szkoleniu

GALERIA