Kursy językowo –metodyczne

W lipcu i sierpniu 2015 i 2016 roku, pięciu anglistów Naszej Szkoły wyjechało do Wielkiej Brytanii oraz Irlandii na szkolenia metodyczne w ramach projektu „Międzynarodowa wymiana doświadczeń kadry edukacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie drogą do sukcesu uczniów”. Również jedna nauczycielka języka niemieckiego wyjechała na podobny kurs dla nauczycieli języka niemieckiego do Austrii.

Nauczyciele wzięli udział w dwutygodniowych kursach, które wzbogaciły i urozmaiciły ich warsztat pracy i były doskonałą okazją do nawiązania współpracy z nauczycielami z innych krajów Unii Europejskiej.

Na kurs językowo-metodyczny z zakresu metodologii nauczania języka angielskiego do Wielkiej Brytanii wybrały się:

Lucyna Grzenkowicz

Katarzyna Bojke

Barbara Kaczykowska

Irlandię, jako cel i miejsce kształcenia w ramach poszerzania doświadczeń w nauczaniu języka angielskiego i nowych technologii informacyjnych wybrały:

Dominika Serowy

Olga Aleksandrowska

Do Austrii na dwu tygodniowy kurs językowy dla nauczycieli języka niemieckiego wybrała się:

Sylwia Burchardt

Nauczyciele podczas kursów nie tylko wzbogacili swoje umiejętności językowe, ale również przeżyli jeszcze raz naukę z perspektywy ucznia. Wzbogacili swój warsztat pracy w nowe innowacyjne metody nauczania, poznali różnorodne techniki nauczania oraz poszerzyli swoją wiedze z zakresu wykorzystywania technologii informacyjnej na zajęciach języka obcego.