Kursy językowe

Jako Szkoła postawiliśmy sobie za cel podniesienie kwalifikacji nauczycieli w celu poszerzenia oferty edukacyjnej o nauczanie języka włoskiego, hiszpańskiego w ramach dodatkowych zajęć raz doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli w stopniu umożliwiającym wprowadzenie elementów języka angielskiego w nauczaniu oraz komunikację z partnerami ze szkół współpracujących z naszą placówką. Realizując powyższe cele w ramach realizowanego projektu trzech nauczycieli Naszej Szkoły wzięło udział w kursach językowych z języka hiszpańskiego, włoskiego i angielskiego.

Na kurs języka hiszpańskiego do Barcelony wybrała się nauczycielka języka angielskiego:

Anna Kamińska

w ramach podnoszenia kompetencji z języka włoskiego na dwutygodniowy kurs do Genuy pojechała nauczycielka języka angielskiego:

Monika Westphal

zaś swoje kompetencje z zakresu komunikacji i znajomości języka angielskiego pogłębiała w Dublinie nauczycielka wychowania fizycznego:

Beata Lenz

Zdobyta przez nauczycielki wiedza pozwoli w przyszłości Naszej Szkole na wprowadzenie dodatkowych zajęć z języka włoskiego i hiszpańskiego w ramach kół zainteresowań oraz wpłynie na większe zaangażowanie nauczycieli w szeroko już rozwiniętą w szkole współpracę ze szkołami z Włoch, Hiszpanii i Niemczech. Lepsza znajomość języków obcych pogłębi i rozszerzy współpracę międzynarodową w ramach szkolnych wymian dla uczniów oraz umożliwi większą wymianę doświadczeń z nauczycielami krajów europejskich.