Monika Westphal – nauczyciel języka angielskiego

Monika Westphal – nauczyciel języka angielskiego
Termin: 27 lipca -14  sierpnia 2015 roku    
Rodzaj szkolenia: kurs języka włoskiego
Miejsce: Genua

OPIS KURSU:

W ramach projektu POWER w dniach od 27.07 do 14.08 2015r. przebywałam na kursie języka włoskiego w Genui na północy Włoch. Organizatorem kursu była szkoła językowa „A door to Italy” prowadząca zajęcia językowe na wszystkich poziomach zaawansowania oraz przygotowująca do egzaminów CELI i prowadząca zajęcia dla tłumaczy. Moja grupa liczyła 5 osób, w tym dwie osoby, które uczestniczyły w kursie rocznym oraz 4, które uczestniczyły w zajęciach od 1 do 4 tygodni. Poziom zaawansowania grupy oscylował pomiędzy B2 a C1, co stanowiło dla mnie ogromne wyzwanie.

W czasie kursu najczęściej korzystaliśmy z metody komunikacyjnej, w większości ćwiczeń językowych wykorzystywane były materiały autentyczne (fragmenty artykułów, książek, wywiady, filmy, filmiki youtube). Kompetencje gramatyczno-leksykalne poszerzaliśmy w oparciu o materiały z egzaminów CELI na poziomie B2 i C1. Szkoła organizowała również wycieczki fakultatywne (zwiedzanie Genui, wyjazd do Portofino) oraz spotkania integracyjne mające na celu poznanie kuchni włoskiej, a zwłaszcza przysmaków genueńskich.

 

UWAGI I REFLEKSJE:

Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie, ćwiczenia były urozmaicone, a poruszane tematy ściśle związane z życiem społecznym i kulturalnym Włoch, co pozwoliło na poszerzanie kompetencji językowych w kontekście autentycznym. Udział w szkoleniu pozwolił mi na poszerzenie wiedzy na temat życia codziennego we Włoszech, ale także na zetknięcie się z osobami z różnych kręgów kulturowych i poznaniem ich sposobu patrzenia na świat oraz współczesne problemy społeczne. W sferze zawodowej, szkolenie z pewnością ułatwi mi kontynuowanie projektów edukacyjnych ze szkołami partnerskimi z Włoch i przybliżyło decyzję o podjęciu działań zmierzających do przystąpienia do certyfikatu CELI.

GALERIA: