Sylwia Burchardt – nauczyciel języka niemieckiego

Sylwia Burchardt – nauczyciel języka niemieckiego
Termin: 6-17 lipca 2015 roku    
Rodzaj szkolenia: kurs metodologiczny
Miejsce: ActiLingua Academy, Wiedeń, Austria 

OPIS :

W dniach od 06.07.2015 do 17.07.2015 uczestniczyłam w kursie językowym dla nauczycieli języka niemieckiego w Wiedniu w Austrii. Organizatorem szkolenia była szkoła językowa ActiLingua Academy – www.actilingua.com, Wattmanngasse 15, A-1130, Wien, Österreich. Szkoła ta organizuje kursy języka niemieckiego przez cały rok dla młodzieży od 16 roku oraz kursy dla dorosłych w budynku szkolnym znajdującym się w centrum miasta w dzielnicy ambasad niedaleko Belwederu. Do Katedry Św. Szczepana dotrzeć można w ciągu 15 minut różnymi środkami transportu. Szkoła oferuje wiele rodzajów kursów dla osób na różnych poziomach znajomości języka niemieckiego, np. Standardkurse, Intensivkurse, Superintensivkurse trwające od 1 do 11 tygodni, czy też Langzeitkurse trwające od 3 do 12 miesięcy. Poza tym organizuje się tutaj kursy, jak np. kursy dla nauczycieli jęz. niemieckiego, Prüfungskurse – kursy przygotowujące do zdobycia certyfikatu ÖSD, który jest uznanym w Europie i na świecie świadectwem znajomości języka niemieckiego. Jego posiadanie zwiększa szanse w życiu zawodowym, akademickim i codziennym oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest udokumentowana znajomość języka niemieckiego.

Kurs dla nauczycieli podzielony został na 2 grupy. Jedna miała zajęcia w pierwszym tygodniu do południa, druga po południu. W kolejnym tygodniu było odwrotnie. W skład mojej grupy wchodziło 9 osób. Były to 4 nauczycielki z Polski, 1 z Czech oraz 4 z Węgier. W grupie równoległej uczestnicy pochodzili z Polski, Włoch, Hiszpanii, Ameryki, Czech oraz Węgier.

Zajęcia odbywały się codziennie w formie 2 bloków, tematyka była bardzo urozmaicona. Lekcje prowadzone były w bardzo miłej atmosferze, z wykwalifikowanymi, doświadczonymi, a przy tym bardzo zaangażowanymi nauczycialami. Otrzymałam szereg wskazówek, dużo materiałów z zakresu np. krajoznawstwa Austrii. Teksty autentyczne, quizy, informacje n.t. najważniejszych zabytków Austrii oraz Wiednia będą stanowić dodatkowy materiał do wykorzystania w pracy z uczniami. Nauczanie gramatyki za pomocą gier i zabaw było ciekawą lekcją z metodyki. Poznałam szereg  metod stosowanych przez samych wykładowców, jak i nowe formy pracy polecane do pracy z uczniami. Na zajęciach ćwiczyliśmy nowo poznaną metodę, by później móc poprawnie zastosować ją we własnej szkole. Dotyczyły one łączenia gramatyki z językoznawstwem, pracy z tekstami, prezentacji ciekawych artykułów, pracy z filmem, piosenkami, pantomimy, wywiadów.

Otrzymaliśmy dużo materiałów n. t. wykorzystania gramatyki w formie zabawy, ćwiczenia z idiomami, bardzo dużo ciekawych adresów internetowych, stron z możliwością ściągnięcia filmów i konkretne zadania do pracy z tymi filmami, np. www.kinofenster.de. Tematyka zajęć obejmowała również wykorzystanie muzyki na zajęciach jęz. niemieckiego. Jedną z metod była również praca z obrazkami, które stanowią ważny element na maturze z języka obcego nowożytnego. Jeden blok poświęcony był też pracy z bajkami oraz pracy metodą „stacji”. Wykładowcy poinformowali nas o warunkach zdobycia Austriackiego Dyplomu Języka Niemieckiego (ÖSD). Austriackie Certyfikaty Językowe są międzynarodowym  udokumentowaniem znajomości języka niemieckiego. W czasie zajęć dowiedziałam się dużo n.t. z zakresu systemu edukacyjnego w krajach uczestników, religii, gospodarki, znanych pisarzy, teatru, muzyki, sztuki, ogólnie kultury austriackiej. Część zajęć dot. pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Również w czasie wolnym można było poszerzyć wiedzę n.t. Austrii. Po zajęciach zwiedzałam Wiedeń, brałam udział we wszystkich wycieczkach fakultatywnych, m.in. do Wachau- doliny Dunaju pomiędzy miastem Melk i Krems an der Donau w Dolnej Austrii, słynącej z licznych zabytków architektury świeckiej i sakralnej, średniowiecznych miasteczek oraz uprawy winorośli i moreli. Brałam również udział w wycieczce nad  Neusiedlersee – nad Jezioro Nezyderskie, położone na granicy Austrii i Węgier.Poza tym miałam okazję zapoznać się z funkcjonowaniem szkoły letniej dla dzieci w wieku 12-16 lat.

UWAGI I REFLEKSJE:

Bardzo dobrze oceniam kurs, w którym uczestniczyłam. Oferta szkoły odpowiadała mi pod każdym względem. Miejsce szkolenia, rodzaj kursu, cele kursu, oferta na czas wolny, doświadczeni, wykwalifikowani , bardzo zaangażowani w swoją pracę nauczyciele, międzynarodowe grupy oraz intensywność kursu, nowoczesne metody, zorientowane na komunikację, elastyczne i bardzo efektywne metody nauczania, ciekawy program rozrywkowy i kulturowy, odpowiadały moim potrzebom szkoleniowym.

Udział w mobilności wpłynął na poprawę moich kompetencji w zakresie jęz. niemieckiego, dał mi szerszy ogląd podejść w nauczaniu, metod, technik, materiałów, z których mogę skorzystać oraz przyczynił się do nawiązania nowych kontaktów. Myślę, że dzieląc się moimi doświadczeniami zdobytymi w czasie kursu z koleżankami i kolegami z pracy, zachęcę nauczycieli do ubiegania się o udział w podobnych mobilnościach. Jeżeli chodzi o uczniów, to mam nadzieję, że zdobyta przeze mnie wiedza pomoże mi lepiej motywować ich do zainteresowania języka niemieckim, przyczyni się do podniesienia ich kompetencji w zakresie tego przedmiotu, zdawania przez nich egzaminów międzynarodowych, a ich zainteresowanie tematyką europejską na pewno wzrośnie.

Biorąc pod uwagę fakt, że moja szkoła współpracuje z wieloma instytucjami niemieckimi, np. Europahaus w Bad Marienberg, czy Akademie Otzenhausen w Nonnweiler, ważne jest szkolenie kadry za granicą, gdyż zapewne daje to naszej szkole wymiar jeszcze bardziej europejski.

GALERIA: