Olga Aleksandrowska – nauczyciel języka angielskiego

Olga Aleksandrowska – nauczyciel języka angielskiego
Termin: 1-12 sierpnia 2016 r.
Szkolenie: kurs metodyczno-językowy ”Overseas Teachers Course in Technology in the Classroom and Cultural Visits”
Organizator szkolenia: Alpha College of English, Dublin, Irlandia

OPIS KURSU:

Kurs, w którym uczestniczyłam w sierpniu 2916 roku, był poświęcony przede wszystkim problematyce związanej z wykorzystaniem TIK w nauczaniu. Moja grupa składała się z nauczycieli języka angielskiego i/lub informatyki z Finlandii, Hiszpanii, Węgier, Rumunii, Czech i Bułgarii.

Podczas kursu uczestnicy zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

 • przechowywanie danych w przestrzeni pamięci masowych (usługa Cloud Storage), udostępnianie plików i blogowanie
 • obywatelstwo cyfrowe i umiejętności informatyczne oraz metodyczne implikacje integracji technologii i nauczania
 • projektowanie lekcji przy użyciu technologii informacyjnej – przygotowanie do prowadzenia zajęć w celu wykorzystania umiejętności informatycznych uczniów
 • tworzenie quizów online, testów typu „uzupełnianie luk” i narzędzi online
 • cyfrowe opowiadanie – darmowe narzędzia internetowe służące do opowiadania cyfrowych historii.
 • korzystanie z produktów i usług Google do skutecznego nauczania – np. Reader, Dokumenty, YouTube, mapy, itp.
 • korzystanie z produktów Google do tworzenia atrakcyjnych treści i zajęć
 • korzystanie z podcastów audio i wideo do wykorzystania wiedzy ogólnej uczniów
 • tworzenie plików audio i wideo
 • używanie animacji i pokaz narzędzi online
 • zapisywanie materiałów i ćwiczeń z ekranu komputera
 • znajdowanie i używanie autentycznych materiałów on-line do wykorzystania w klasie.

Szkolenie umożliwiło mi podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej na lekcjach języka angielskiego. Zajęcia były prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, z wykorzystaniem najnowszych technologii i innowacyjnych metod pracy. Mocną strona kursu była różnorodność materiałów szkoleniowych oraz sposób prowadzenia zajęć przez wykładowców – kreatywny i kompetentny.

Poza profesjonalnie prowadzonymi zajęciami, Organizatorzy kursu zapewnili bardzo bogaty i interesujący program wycieczek, dzięki któremu uczestnicy zapoznali się z historią, literaturą i kulturą Irlandii. Zakwaterowanie u rodzin goszczących, zorganizowane przez Szkołę, umożliwiło mi głębsze poznanie realiów życia codziennego w Irlandii.

UWAGI I REFLEKSJE:

Ogólnie oceniam mój pobyt na kursie za bardzo udany. Zrealizowałam wszystkie zamierzone cele, poznałam nowe metody pracy z komputerem i technologią informacyjną,  które teraz skutecznie wdrażam. Pogłębiłam także wiedzę o historii, literaturze i kulturze Irlandii.  Codzienny kontakt z native speakerami poprawił moje umiejętności językowe. Dzięki nabytym kompetencjom wzrosła atrakcyjność zajęć przeze mnie prowadzonych. Dzięki możliwości pracy w grupie międzynarodowej, udało mi się nawiązać znajomość, a także przyjaźń z nauczycielami języka angielskiego i informatyki z różnych krajów Europy, co może zaowocuje w przyszłości współpracą między szkołami. Udział mój, a także wielu innych nauczycieli w mobilności z pewnością korzystnie wpłynął na wizerunek szkoły w środowisku jako instytucji otwartej na wyzwania, wspierającej rozwój zawodowy nauczycieli, dbającej o podnoszenie efektywności nauczania i promującej współpracę międzynarodową.

GALERIA: