Dominika Serowy – nauczyciel języka angielskiego

Dominika Serowy – nauczyciel języka angielskiego
Termin: 10-23 lipca 2016 r.
Szkolenie: kurs metodyczno-językowy ”ICT for Teaching”
Organizator szkolenia: English Matters, Dublin, Irlandia

OPIS KURSU:

English Matters, szkoła z siedzibą w Hiszpanii, współpracuje z uczelniami i instytucjami szkoleniowymi w Irlandii, Anglii i wielu krajach europejskich. Fundamentem działań szkoły jest nauka języka angielskiego poprzez kulturę oraz wymianę pomysłów i dobrych praktyk. EM zachęca do tworzenia międzynarodowej sieci kontaktów i kładzie nacisk na partnerstwo w nauce.

Szkolenie, w którym uczestniczyłam trwało dwa tygodnie. Zajęcia odbywały się w Trinity College w Dublinie. W kursie ICT for Teaching uczestniczyło 60 nauczycieli z 17 krajów europejskich. Najliczniejszą grupę stanowili Hiszpanie, Polacy i Portugalczycy. Celem kursu było umożliwienie uczestnikom korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej w klasie i zastosowanie nabytych umiejętności do tworzenia i wykorzystywania zasobów TIK do nauczania i uczenia się. W trakcie kursu zapoznano nas z edukacyjnym i łatwo dostępnym oprogramowaniem wykorzystywanym do edycji obrazu i dźwięku, tworzeniem opowiadań przy użyciu szerokiej gamy narzędzi, takich jak podcasting, WWW 2,0, Social Networking, Blogowanie, ePortfolio, wiki, Webquesty, itp. Narzędzia te mają na celu wspieranie i umacnianie nauczania m.in. języka obcego i matematyki poprzez wykorzystywanie na lekcjach oraz przy tworzeniu cyfrowych zasobów edukacyjnych. Dodatkowym atutem kursu było rozwinięcie kompetencji językowych, warsztatu metodologicznego, a także wiedzy o realiach kulturowych Irlandii.

Kurs był skierowany do wszystkich nauczycieli, nie tylko językowców, a uczestnicy poznali narzędzia TIK i usprawnili umiejętności informatyczne w celu wykorzystania ich w swoim warsztacie pracy. Metodą najczęściej wykorzystywaną przez prowadzących był wykład (prezentacja narzędzia, programu). Zajęcia odbywały się jednocześnie w trzech 20- osobowych grupach, prowadzonych przez trzech różnych wykładowców. Każdy dzień zaczynał się od prezentacji nowych narzędzi, następnie był czas na praktykę, przećwiczenie aplikacji lub programu. Najczęstszą formą pracy była praca samodzielna. Dopiero w drugim tygodniu pracowaliśmy w grupach roboczych, aby przygotować wspólne portfolio. Prowadzący zajęcia służyli pomocą i na bieżąco monitorowali efekty samodzielnej pracy uczestników.

Po południu uczestniczyliśmy w tzw. Field Projects. W ramach programu zwiedzaliśmy takie miejsca, jak budynek poczty, który w 1916 roku służył za siedzibę główną dla przywódców powstania, czy National Museum of Ireland. W sobotę zwiedziłam Irlandię Północną i Groblę Olbrzyma, miejsce zapisane na liście UNESCO. W niedzielę odbyła się jednodniowa wycieczka do Glendalough i Kilkenny. Oprócz wycieczek braliśmy również udział w zajęciach kulturowych. Nie mogło zabraknąć targu żywności, na którym 17 państw europejskich prezentowało swoje narodowe przysmaki, oraz zajęć z Ceili Dancing gdzie uczyliśmy się tańca irlandzkiego.

UWAGI I REFLEKSJE:

Udział w kursie był niezwykle  motywującym i inspirującym doświadczeniem. Zdobyta wiedza posłuży mi do stworzenia bazy materiałów edukacyjnych dla innych nauczycieli. Udział w międzynarodowym szkoleniu to ważny krok w modyfikacji warsztatu pracy, doskonaleniu metod i podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych.

GALERIA: