Lucyna Grzenkowicz – nauczyciel języka angielskiego

Lucyna Grzenkowicz – nauczyciel języka angielskiego
Termin: 6-17 lipca 2015 roku    
Rodzaj szkolenia: kurs metodyczny
Miejsce: The English Language Centre w Brighton, Wielka Brytania

OPIS KURSU:

W terminie od 6 do 17 lipca 2015 roku, odbyłam kurs o nazwie :Language, Methodology and Culture , organizowanym przez ośrodek The English Language Centre w Brighton and Hove. Placówka ta jest wiodącą szkołą językową w tej ponad 250 000 aglomeracji hrabstwa Sussex. Oferuje ona kursy przygotowujące do wszystkich egzaminów Cambridge, języka angielskiego w biznesie, a także ma szeroką gamę kursów dla nauczycieli języka angielskiego, a także dla nauczycieli , którzy mają zamiar wprowadzać tenże język w nauczanie swojego przedmiotu (CLIL).

Kurs odbywał się w czasie dwóch tygodni, w formie 30 bloków 1,5 godzinnych zajęć z doświadczonymi wykładowcami, będącymi również metodykami nauczania języka angielskiego, a także autorami publikacji metodycznych. Miałam przyjemność korzystać z doświadczenia Martyna Ford’a, Alexa Thorp’a, a także Steve’a Jones’a.

Wśród nauczycieli języka angielskiego , którzy uczestniczyli w zajęciach mojej grupy były osoby z Polski, a także z innych  krajów europejskich , takich jak Niemcy, Czechy, Bułgaria, oraz Hiszpania.

Cel kursu obejmował trzy płaszczyzny, którymi  były: rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli i usprawnianie umiejętności komunikacyjnych , ponadto wzbogacenie swojego warsztatu metodycznego, oraz poszerzenie swojej świadomości kulturowej dotyczącej Wielkiej Brytanii i jej mieszkańców. W czasie kursu nasi wykładowcy wzbogacali nas o swoją wiedzę i doświadczenie poprzez nowoczesne techniki  komunikacyjne, techniki wykorzystujące technologie informatyczno- komputerowe, a także zastosowanie wieloletnich metod w innowacyjny sposób. Praca odbywała się w różnorodnych konfiguracjach osobowych: praca w parach, grupach, grupach roboczych, wykorzystując prezentacje multimedialne, filmy, literaturę piosenki, a także techniki teatralne. Nasi wykładowcy nie tylko służyli swoim doświadczeniem i wiedzą, ale także zachęcali nas do wymiany naszych uwag i refleksji, a każde zajęcia metodyczne rozpoczynały się od dyskusji z nami na poszczególne tematy. W ten sposób mieliśmy odczucie , że jesteśmy traktowani  jak równoprawni partnerzy, którzy również mają już swoje doświadczenie, którym mogą się podzielić z innymi.

Poza zajęciami szkoła dbała również o to, żeby kursanci mogli dowiedzieć się o historii i tradycjach regionu, w którym szkoła się znajduje, organizując wycieczki fakultatywne w czasie weekendów. Skorzystałam z wyjazdu do Windsoru, gdzie mieści się zamek rodu królewskiego, Eton z elitarną szkołą ,gdzie nadal są kształceni potomkowie znamienitych rodów brytyjskich, i nie tylko. Ponadto, zwiedziłam uniwersyteckie miasto Oxford, oraz historyczne miasteczko Lewes i Rottingdean, gdzie mieszkał znany pisarz Rudyard Kipling.

UWAGI I REFLEKSJE:

W mojej ocenie kurs , w którym uczestniczyłam był bardzo dobrze zorganizowany, prowadzony przez profesjonalistów w swojej dziedzinie. Mogłam rozwinąć swoje kompetencje językowe i komunikacyjne, miałam możliwość zapoznania się i wykorzystania nowoczesnych narzędzi do nauki języka obcego, oraz skorzystałam z wymiany  doświadczenia z innymi nauczycielami.

Wszystkie te czynniki miały  duży wpływ na mój warsztat językowy i metodyczny. Mam możliwość wykorzystywania poznanych technik i metod w czasie prowadzonych przeze mnie zajęć języka angielskiego. Udział w kursie pozwala na podniesienie swojej samooceny, motywuje do wykorzystywania nowych narzędzi oferowanych przez TIK, co pozytywnie wpływa na rozwój umiejętności moich uczniów. Ponadto, poznane przeze mnie metody i narzędzia TIK będą również zaprezentowane moim koleżankom i kolegom, którzy będą mogli dopasować ich do specyfiki swojego przedmiotu i również wykorzystać je w swojej pracy. Jestem przekonana, że dzielenie się zdobyta wiedza i doświadczeniem zaowocuje wysokimi osiągnięciami naszych uczniów , nie tylko na egzaminach zewnętrznych, ale także w ich życiu osobistym.

Polecam poniższe linki:

www.theguardian.com/higher-education-network
www.debatemate.com
www.thinglink.com
www.pintrest.com
www.dragondictation.co.uk
https://itunes.apple.com/…/phrasalverbsmachine/id5…
www.memrise.com
https://www.youtube.com/user/coachshanesesl

GALERIA: