Barbara Kaczykowska – nauczyciel języka angielskiego

Barbara Kaczykowska – nauczyciel języka angielskiego
Termin: 3-14 sierpnia 2015 r.
Szkolenie: kurs metodyczno-językowy ”Creative Teaching in the Secondary and Adult Classroom”
Organizator szkolenia: The Lake School of English, Oxford, Wielka Brytania

OPIS KURSU:

Kurs w Oxfordzie, w którym uczestniczyłam, trwał dwa tygodnie i był zorganizowany przez The Lake School of English. W skład mojej grupy wchodziło 14 nauczycieli z Polski, Węgier, Norwegii, Hiszpanii, Niemiec, Czech i Włoch. W urozmaiconym programie zajęć znalazły się takie zagadnienia, jak:

 • uczenie się i nauczanie – co to znaczy?
 • istota gramatyki – co, kiedy i jak?
 • związki wyrazowe
 • znaczenie języka w kontekście
 • motywowanie ucznia bez względu na wiek
 • wielofunkcyjność inteligencji w procesie uczenia się i nauczania
 • praca z tekstem – badanie, kreowanie, angażowanie
 • fonetyka
 • wymowa, rytm, intonacja i akcent
 • współczesny język angielski w kontekście życia

i kultury Wielkiej Brytanii

 • czasowniki złożone
 • kreatywne ćwiczenia dla poprawy jakości języka
 • metody korekty błędów
 • technologia informacyjna, nośniki elektroniczne w nauczaniu języka obcego
 • język potoczny
 • prowokacja językowa za pomocą wizualizacji
 • muzyka pop w metodyce nauczania języka

Ponadto, szkoła zorganizowała też zajęcia w terenie, dzięki którym mogliśmy zapoznać się z historią miasta Oxford oraz Uniwersytetu Oxfordzkiego. W czasie weekendu skorzystałam z opcji wycieczek fakultatywnych do rodzinnej rezydencji Winstona Churchilla, Blenheim Palace oraz miejsca urodzenia Szekspira, Stratford -upon-Avon.

UWAGI I REFLEKSJE:

Udział w szkoleniu wpłynął na poprawę moich kompetencji językowych, zachęcił mnie do wprowadzania bardziej refleksyjnego podejścia w sposobie nauczania i wykonywania zadań służbowych, dał mi szerszy ogląd podejść w nauczaniu, metod, technik, materiałów z których mogę korzystać, wpłynął na poprawę moich umiejętności organizacyjnych zarządzania grupą uczniów oraz zachęcił mnie do szerszego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w klasie. Jeśli chodzi o moje kompetencje kulturowe, szkolenie wpłynęło na aktualizację mojej wiedzy o innych krajach, kulturach i systemach edukacyjnych. Udział w kursie zmotywował mnie do dalszego rozwoju zawodowego w przyszłości, zwiększył moje perspektywy zawodowe, a także zachęcił moich kolegów do udziału w europejskich programach edukacyjnych.

GALERIA: